Bóng đèn cao áp 2000w đui xoáy E40 HRI-T 2000W/D/400/E40 Radium Đức