Bóng đèn 1500w Sylvania metal halide chiếu sáng cho sân Golf

bóng đèn cao áp 1500w Sylvania
-Ánh sáng khu vực..
-Nhà kính.
-Trong nhà và ngoài trời.
-Công nghiệp và thương mại.
-Cơ sở bán lẻ..
-Trung tâm mua sắm.
-Ánh sáng thể thao.
-Chiếu sáng đường phố.
-Nhà Kho;

 

Brand:SYLVANIA

MPN (Part No.):64431

Order Code: N/A

UPC: 046135644313

Base Type: Mogul (E39)

Family: Metalarc

Bulb Color: Clear

Bulb Shape: BT56